Planowanie to jedna z kluczowych umiejętności, której nauka powinna rozpocząć się już w dzieciństwie. Dzieci, które wczesnym etapie życia rozwijają swoje umiejętności planowania i organizacji, mają tendencję do osiągania większych sukcesów i osiągnięć w przyszłości. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów, jak wspierać rozwój umiejętności planowania u dzieci.

  1. POKAZUJ PRZYKŁADY Z ŻYCIU CODZIENNEGO

Dzieci uczą się najwięcej poprzez naśladowanie dorosłych. Dlatego warto pokazać im, jak wygląda proces planowania w życiu codziennym. Można to zrobić poprzez pokazanie, jak organizujemy swój dzień, jak planujemy posiłki czy jak dobieramy ubrania. Należy też zachęcać dziecko do uczestnictwa w procesie planowania, np. poprzez proszenie o pomoc w przygotowaniu posiłków czy organizowaniu przestrzeni mieszkalnej.

  1. STWÓRZ PLAN DNIA

Dzieci potrzebują stabilności i pewności, co dzień będzie wyglądał podobnie. Dlatego warto stworzyć z dzieckiem plan dnia, który będzie zawierał czas na naukę, zabawę, posiłki i sen. Można to zrobić w formie kalendarza, tablicy magnetycznej czy zwykłego arkusza papieru. W ten sposób dziecko będzie miało jasny i wyraźny obraz, co czeka go w ciągu dnia i co będzie musiał zrobić.

  1. NAUCZ STRATEGII PLANOWANIA

Planowanie to nie tylko tworzenie listy zadań. Ważne jest też nauczenie dziecka odpowiednich strategii, które pomogą mu zrealizować poszczególne zadania. Należy nauczyć dziecko, jak dzielić zadanie na mniejsze części, jak przewidywać problemy i jak je rozwiązywać. Dziecko musi też nauczyć się, jakie są priorytety i w jaki sposób je ustalać.

  1. ZACHĘCAJ DO SAMODZIELNOŚCI

Dziecko nie nauczy się planowania, jeśli zawsze ktoś robi to za nie. Dlatego warto zachęcać dziecko do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Można to zrobić poprzez zadawanie pytań, np. “Jakie zadanie powinieneś zrobić jako pierwsze?” lub “Co zrobić, gdy pojawi się problem?”. Należy też pozwolić dziecku na popełnienie błędów i nauczyć je, jakie wnioski należy z nich wyciągać.

  1. DODAWAJ POZYTYWNĄ MOTYWACJĘ

Dziecko musi czuć, że jego wysiłki są wynagradzane i że osiągnięcie celu jest możliwe. Dlatego warto dodawać pozytywną motywację, np. poprzez pochwały, nagrody czy motywacyjne gadżety. Dziecko musi też czuć, że można na nie liczyć i że jego osiągnięcia są doceniane. W ten sposób rozwijamy u dziecka ducha rywalizacji oraz chęć do ciągłego rozwoju.

Podsumowując, rozwijanie umiejętności planowania to proces, który wymaga cierpliwości i wysiłku, ale jest kluczowy dla sukcesu dziecka w przyszłości. Dlatego warto przekazywać dziecku odpowiednie narzędzia, nauczać go strategii i uczyć samodzielności, jednocześnie dodając pozytywną motywację i dając mu poczucie stabilności i bezpieczeństwa.