Edyp – antyczna tragedia, którą napisał Sofokles w V wieku p.n.e. jest jednym z najbardziej znanych utworów literackich. Opowiada ona historię Edypa, który staje się królem Teb, ale odkrywa, że zabójca poprzedniego króla to on sam. Historia ta porusza wiele trudnych tematów, takich jak los, wolna wola, fatum i grzech. W tym artykule przedstawiamy szczegółowe streszczenie tragedii Edypa, która jest ważnym dziełem zarówno dla literatury, jak i filozofii.

 1. Wprowadzenie do historii Edypa
  Tragedia Edypa rozpoczyna się w Tebach, miasta, które dotknęło wiele nieszczęść. Ludzie błagają króla Edypa o ratunek od plag i innych katastrof. Edyp wysyła swojego szwagra Kreona, aby zasięgnął rady wyroczni odsłaniającej przyczynę tych nieszczęść. Wyrocznia mówi, że winni są zamachowcy na poprzednim królu Teb – Lajosie. Edyp postanawia odnaleźć i ukarać zabójców.

 2. Poszukiwanie zabójców Lajosa
  Edyp rozpoczyna śledztwo, w czasie którego spotyka Tejrezjasza – starca, który posiada zdolność przepowiadania przyszłości. Tejrezjasz mówi Edypowi, że to on sam jest zabójcą króla Lajosa. Edyp początkowo nie wierzy, ale stopniowo odkrywa, że jego przeszłość może być związana z morderstwem. Dowiaduje się, że jest adopcyjnym synem króla Polibosa i królowej Merope z Koryntu.

 3. Odkrycie własnej winy
  Edyp dociera do coraz więcej dowodów, które sugerują, że jest on sam zabójcą Lajosa. Dowiaduje się, że w dniu popełnienia zbrodni spotkał człowieka na drodze i zabił go. Tym człowiekiem okazuje się być Lajos, o czym Edyp nie wiedział. Gdy jego żona, Iokaste, zaczyna podejrzewać, że Edyp jest jego własnym zabójcą i podejmuje próbę wyjaśnienia sprawy, okazuje się, że to tak właśnie jest.

 4. W konfrontacji z tragicznym losem
  Edyp, który wcześniej był bohaterem pozytywnym, staje się tragicznym bohaterem. Próbuje jeszcze zrobić coś, aby cofnąć przyczynek do katastrofy, jednak już nie ma odwrotu. Iokaste popełnia samobójstwo, a Edyp niszczy sobie oczy, aby ukarać siebie za zbrodnię. W końcu Edyp opuszcza Teby i wędruje po świecie, aby zacząć nowe życie.

 5. Wnioski z tragedii Edypa
  Historia Edypa to przykład wskazujący na fakt, że zadania, które stawia przed nami życie, mają swoją niemożliwą do opanowania część. Wszystko, co robimy, ma swoje konsekwencje, jakich często nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Edyp , choć starał się coś zmienić, nie mógł uniknąć swojego tragicznego losu, jakiego przepowiedział mu Tejrezjasz. Tragedia ta pokazuje, że każdy z nas ma własną drogę w życiu, pełną tajemnic i trudności. Oczywiście, decyzje, jakie podejmuje każdy człowiek i ich konsekwencje, zależą wyłącznie od niego.