Powieść “Cudzoziemka” autorstwa Albert Camus to jedno z najważniejszych dzieł literatury francuskiej. Opowiada ona historię Meursaulta, młodego Algierczyka, który nie przejmuje się normami społecznymi i moralnymi.

  1. Fabuła powieści

Meursault, główny bohater powieści, zostaje oskarżony o zabójstwo Araba. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy, to jego obojętność wobec śmierci własnej matki. Meursault pozbawiony jest jakichkolwiek emocji, a jego postawa frustruje i irytuje ludzi z jego otoczenia. Camus opisuje w powieści także relacje międzyludzkie i dylematy moralne.

  1. Znaczenie tytułu

Tytuł “Cudzoziemka” odnosi się do postaci arabskiej, którego zabójstwo jest kluczowym elementem powieści. Jednocześnie tytuł ten nawiązuje do postawy Meursaulta, który jest obcym w swoim własnym świecie ze względu na swoją obojętność i indywidualność.

  1. Najważniejsze motywy

W powieści “Cudzoziemka” pojawiają się liczne motywy, które wpływają na całość dzieła. Wśród najważniejszych wymienić można:

  • syntezę: Meursault niemalże odcina się od współczesnego mu świata i nie do końca rozumie jego zasady
  • obojętność: główny bohater nie przejmuje się emocjonalnie ani śmiercią matki, ani swoim oskarżeniem o morderstwo
  • przytłaczająca egzystencja: Meursault opisuje swoje życie jako rutynową i pustą egzystencję bez większych celów i przyjemności
  • egzystencjalizm: powieść Camusa wpisuje się w nurt filozofii egzystencjalnej, która mówi o tym, że człowiek jest pozbawiony sensu i celu, a jedyną pewną rzeczą jest śmierć.
  1. Przekaz powieści

W “Cudzoziemce” Camus ukazuje swoje refleksje nad sensem życia i ludzką egzystencją. Bohater powieści, nonkonformista i outsider, staje w opozycji do wysokich wymagań kultury i moralności, pokazując przy tym, że nie ma stałych norm i wartości. Jedyną pewną rzeczą jest wiedza o swojej śmierci.

  1. Odbiór powieści

“Cudzoziemka” to powieść złożona, pełna symboli i odwołań do filozofii. Dlatego też nie każdemu czytelnikowi może ona przemówić. Niemniej jednak, dzieło to jest zaliczane do klasyki literatury światowej i doceniają je zarówno krytycy, jak i miłośnicy literatury. “Cudzoziemka” wpisuje się w nurt egzystencjalny i jest przesłaniem dla każdej osoby, która szuka sensu swojego życia i rozumienia swojego miejsca we współczesnym świecie.