Dziecko w szkole często narażone jest na presję rówieśników. Przyczynami mogą być różne czynniki, takie jak chęć bycia zaakceptowanym przez grupę, zachowanie lidera grupy, czy po prostu kształtowanie swojej tożsamości. Presja może przybierać formę wyśmiewania, szyderstw, wykluczania z grupy czy nękania w internecie. Jak pomóc dziecku radzić sobie z takimi sytuacjami?

 1. Zrozumienie problemu – pierwszym krokiem jest rozmowa z dzieckiem i zrozumienie, czego dokładnie doświadcza. Ważne jest, aby nasza reakcja była empatyczna i pozwoliła dziecku poczuć się bezpiecznie. Powinniśmy zadać pytanie, co dziecko odczuwa oraz co chce zrobić w danej sytuacji.

 2. Budowanie poczucia własnej wartości – dziecko potrzebuje poczucia, że jest kochane i akceptowane. Musi być pewne, że jest takie, jakie powinno być. Ważne jest, aby rozmawiając z dzieckiem podkreślać jego pozytywne cechy i wartości.

 • Daj dziecku znać, że jest kochane i że jesteś dla niego
 • Podziel się tworzonymi przez dziecko doświadczeniami
 • Zapytaj dziecko o jego zainteresowania i hobby
 • Pokaż i wyślij pozytywne myśli poprzez nagradzanie za dobre zachowanie i osiągnięcia
 1. Rozwijanie umiejętności społecznych – kolejnym sposobem na radzenie sobie z presją rówieśników jest trening umiejętności społecznych dziecka. Warto nauczyć go, jak zachować się w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Naucz dziecko, jak poprawnie reagować na obraźliwe komentarze lub zachowania (np. ignorując je, a nie reagując agresywnie)
 • Uczyć dziecko, że jego opinię i uczucia są ważne i że ma prawo do wyrażenia ich w sposób pozytywny i konstruktywny
 • Wspieraj zabawę z rówieśnikami i rozwijaj ich umiejętności wchodzenia w interakcje z innymi osobami
 1. Zapewnienie wsparcia – dziecko potrzebuje pomocy w trudnych sytuacjach. Ważne jest, aby pokazać, że jest mu bliźniem i wspierać w trudnych chwilach.
 • Wspieraj dziecko, pokazując swoje zainteresowanie jego problemami i wrażeniami
 • Poczucie bliskości i akceptacji to wartości, którą dziecko może zaczerpnąć od innych osób (w tym od nas)
 • Kontakty z dorosłymi zawsze pozytywnie wpływają na dziecko – warto więc zorganizować np. spotkanie z ciotką czy dziadkiem
 1. Edukacja o cyberbezpieczeństwie – w dzisiejszych czasach presja rówieśnicza może dotknąć dziecko również przez internet. Dlatego ważne jest, aby dziecko miało świadomość zagrożeń i umiało na nie reagować.
 • Pogadaj z dzieckiem na temat cyberprzemocy
 • Naucz dziecko, jakie zachowania są bezpieczne w sieci, a jakie mogą prowadzić do kłopotów
 • Zachęcaj dziecko do zgłaszania do dorosłego, gdy zobaczy coś nieodpowiedniego w sieci

Podsumowując, dziecko często doświadcza presji rówieśniczej w szkole i w internecie. Jak pomóc mu radzić sobie z takimi sytuacjami? Warto zacząć od rozmowy z dzieckiem i zrozumienia problemu, budować poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności społeczne oraz zapewnić wsparcie. Warto również zwrócić uwagę na zagrożenia będące wynikiem korzystania z internetu i nauczyć dziecko, jak sobie z nimi radzić.