Trójkąt równoramienny to figura geometryczna, której każda z trzech boków ma taką samą długość, a kąty przy podstawie są równe. Wzór na pole tego trójkąta różni się od wzoru na pole trójkąta prostokątnego lub trójkąta różnobocznego. W tym artykule omówimy, jak obliczyć pole trójkąta równoramiennego oraz podamy wzór na to pole.

 1. Wzór na pole trójkąta równoramiennego
  Wzór na pole trójkąta równoramiennego jest stosunkowo prosty. Na pole tej figury składa się połowa iloczynu długości boku a i wysokości h, która jest poprowadzona do podstawy trójkąta. Zapisując to wzorem, otrzymamy:

P = 0,5 a h

 1. Jak obliczyć wysokość trójkąta równoramiennego?
  Aby użyć wzoru na pole trójkąta równoramiennego, musimy znać długość boku a oraz wysokość h. Jak więc obliczyć tę drugą wartość? Istnieją dwa sposoby na obliczenie wysokości trójkąta równoramiennego:
 • Metoda 1: Wysokość można obliczyć za pomocą twierdzenia Pitagorasa. W tym celu należy podzielić trójkąt równoramienny na dwie identyczne trójkąty prostokątne. Wysokość h odpowiada wtedy przeciwprostokątnej, natomiast jedna z ramion trójkąta równoramiennego odpowiada jednej z przyprostokątnych. Dzięki temu możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa i obliczyć wysokość trójkąta równoramiennego.
 • Metoda 2: Wysokość trójkąta równoramiennego może zostać również obliczona za pomocą wzoru na długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego. W tym celu możemy wyznaczyć połowę boku trójkąta równoramiennego, a następnie zastosować wzór na długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, który brzmi: h = pierwiastek kwadratowy z (a^2 – ((a/2)^2 )).
 1. Przykład obliczenia pola trójkąta równoramiennego
  Dla lepszego zrozumienia, jak stosować wzór na pole trójkąta równoramiennego, podamy tutaj przykład obliczenia pola takiego trójkąta. Wyobraźmy sobie trójkąt równoramienny o boku a długości 10 cm i wysokości h długości 7 cm. Jakie jest pole tej figury?

Zastosujmy wzór:

P = 0,5 a h
P = 0,5 10 7
P = 35 cm^2
Odpowiedź: pole trójkąta równoramiennego wynosi 35 cm^2.

 1. Wniosek
  Wzór na pole trójkąta równoramiennego jest prosty do zastosowania i opiera się na znajomości długości boku a oraz wysokości h. Ważne jest również, aby umieć obliczyć wysokość trójkąta równoramiennego, która może zostać znaleziona za pomocą twierdzenia Pitagorasa lub wzoru na długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego.

 2. Podsumowanie
  Trójkąt równoramienny to figura geometryczna, którą opisuje wzór na pole, w którym połowa iloczynu długości boku a i wysokości h składa się na jej powierzchnię. Wysokość trójkąta równoramiennego można obliczyć na dwa sposoby: za pomocą twierdzenia Pitagorasa lub wzoru na długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego. Dzięki temu łatwo obliczymy pole tej figury i wykorzystamy jej wiedzę na próbie rozwiązywania trudniejszych problemów z zakresu geometrii.