Trudności szkolne są częścią procesu edukacyjnego. Niektórym dzieciom jednak sprawiają one ogromny problem. Często rodzice nie wiedzą, co mogą zrobić, by pomóc swojemu dziecku. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, który pomoże Ci pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi.

 1. Zidentyfikuj problem
  Wiedza, co jest źródłem trudności naszym dzieckiem jest kluczowe do jej rozwiązania. Ważne jest, aby ustalić, które przedmioty szkolne i zadania sprawiają najwięcej trudności. Może to pomóc nauczyciel lub pedagog szkolny. Jeśli nie możesz uzyskać pomocy z szkoły, spróbuj omówić problem z dzieckiem i dowiedzieć się, co konkretnie powoduje problem.

 2. Ustal realistyczne cele
  Kiedy już zidentyfikowaliśmy problem, warto wyznaczyć cele, które będą do osiągnięcia przez dziecko. Ważne, aby były one realistyczne i dostosowane do możliwości dziecka. Często cele te dotyczą podniesienia ocen z konkretnych przedmiotów, zwiększenia ilości czasu przeznaczanego na naukę, czy też poprawy koncentracji i motywacji do nauki.

 3. Wypracuj przystępne metody nauki
  Dzieci uczą się w różny sposób, a co działa dla jednego, niekoniecznie będzie skuteczne dla innego. Dlatego ważne jest, aby wypracować przystępne i skuteczne metody nauki dla danego dziecka. Szukaj pomocy w książkach, podczas lekcji kontynuacyjnych lub w internecie. Na przykład, dla dzieci z problemami z ortografią czytanie głośne, regularne powtarzanie słów oraz stosowanie różnych technik zapamiętywania i kategoryzacji mogą okazać się skuteczne.

 4. Regularnie monitoruj postępy
  Regularna kontrola postępów jest bardzo ważna, zwłaszcza w pierwszych etapach nauki. Pomaga to w zidentyfikowaniu, które metody i techniki są najbardziej skuteczne oraz w monitorowaniu, czy dziecko zbliża się do celów wyznaczonych na początku procesu. Kontrola postępów stanowi również dobrej jakości feedback, który motywuje do dalszej pracy.

 5. Wspieraj dziecko emocjonalnie
  Najważniejsze jest zapewnienie dziecku, że jest kochane i szanowane, niezależnie od wyników w nauce. Wsparcie emocjonalne pomaga dziecku zachować pozytywne podejście do nauki i zwiększyć odporność wobec trudności. Pamiętaj, że porażka jest częścią procesu edukacyjnego i nie oznacza niepowodzenia, jeśli podejdziemy do niej w sposób pozytywny.

Podsumowanie
Pomaganie dziecku w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi wymaga czasu i wysiłku, ale jest to ważne dla zdrowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Zidentyfikowanie problemu, wypracowanie przystępnych metod nauki i regularne kontrolowanie postępów są efektywnym podejściem, które pomaga w rozwiązywaniu trudności szkolnych u dzieci. Ważne jest również, aby wspierać dziecko emocjonalnie, pomagając mu utrzymać pozytywne podejście do nauki.