Instytucja małżeństwa ma bardzo długą i głęboko zakorzenioną w kulturze tradycję. W zamierzchłych czasach bardzo często wykorzystywana była w celu robienia dobrego interesu, a także w celach politycznych. Małżeństwa pomiędzy królewskimi rodami miały za zadanie zwłaszcza zawieranie korzystnych sojuszów i otrzymywanie innych profitów, które dawał taki krok. Ale aranżowane małżeństwa dawniej pojawiały się nie tylko w rodzinach królewskich, czy cesarskich. Takie praktyki były bardzo częste również wśród arystokracji, mieszczan, a nawet wśród chłopów. Głównym powodem dla zawierania większości małżeństw były czynniki finansowe lub inne korzyści, które można było dzięki temu uzyskać. Obecnie sytuacja ta uległa jednak dosyć dużej zmianie. Główna różnica polega na tym, że dzisiaj większość ludzi samodzielnie wybiera partnerkę lub partnera, którzy mają się stać przyszłymi małżonkami. Oczywiście wpływy rodzinne nadal w pewnym stopniu pozostały obecne, jednak ostateczna decyzja należy do samych zainteresowanych. Poza tym wydaje się, że małżeństwo nie stanowi już jedynego słusznego sposobu na życie i zauważalna jest w tym względzie większa elastyczność.

Pozytywne aspekty małżeństwa i związane z tym sentencje o małżeństwie

W postrzeganiu i obrazie małżeństwa jest oczywiście wiele pozytywów, zwłaszcza w religijnym ujęciu. Małżeństwo jest związkiem dwojga kochających się ludzi, przyrzekających sobie nie tylko dozgonną miłość, ale także szacunek, wierność i wytrwałość, niezależnie od okoliczności. Taki sposób widzenia małżeństwa z pewnością sprawia, że może jawić się ono jako coś, co daje duże poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i pewność. Sprawia także, że można czuć wsparcie w różnych trudnych momentach w życiu. Takie ujęcie małżeństwa może znaleźć odzwierciedlenie w cytacie: ,,O ile możliwe jest w ogóle niebo na ziemi, to tylko można je znaleźć w szczęśliwym małżeństwie“. Innym cytatem, ukazującym pozytywną stronę małżeństwa jest: ,,Szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa, która wciąż wydaje się zbyt krótka“. Kładzie ono nacisk na to, że małżeństwo jest niczym niewyczerpane źródło, z którego można czerpać coraz to nowe korzyści. Sentencja, która kładzie nacisk na konieczność ciągłej pracy nad małżeństwem po to, by było ono dobre to: ,,Małżeństwo to poemat miłości przełożony na pracę“.

Negatywna strona tego układu oraz powiązane z nim cytaty o małżeństwie

Jednakże drugą stroną małżeństwa jest zupełnie przeciwne spojrzenie na nie. Nierzadko przejawia się w sentencjach i powiedzeniach wypowiadanych w nieco żartobliwym tonie. Ukazywanie małżeństwa w krzywym zwierciadle zawiera te jego aspekty, które wiążą się z pewnymi trudnościami. Jego wyidealizowany obraz nieraz ma się nijak do rzeczywistości. Nic dziwnego, związek dwojga ludzi, którzy nie są (i nigdy nie będą) perfekcyjni, też nie może być idealny. Czasem więc, zwłaszcza w wieloletnim związku może pojawić się mniejszy lub większy kryzys, który na co dzień może przejawiać się w różnych męczących sytuacjach. Taka negatywna strona małżeństwa, może nawet nieco przejaskrawiona, przejawia się w wielu potocznych powiedzeniach, czy też cytatach sławnych osób, jak na przykład: ,,Małżeństwo – dożywocie za miłość“, ,,Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznanego przez prawo“, ,,Armia, małżeństwo, kościół i bank: oto czterech Jeźdźców Apokalipsy“. Ale nawet w negatywnym ujęciu małżeństwo nie musi być czymś skrajnie złym, ale czymś, czego prawidłowe funkcjonowanie wymaga nakładu pracy i wysiłku: ,,Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością”. Można zatem powiedzieć, że aby małżeństwo funkcjonowało prawidłowo, potrzebne jest do tego podjęcie pewnych starań. Takie ujęcie może przedstawiać również ten cytat: ,,W małżeństwie trzeba mieć piekielną wytrwałość i anielską cierpliwość“.

Małżeństwo to związek dwojga ludzi, który może być zawarty z różnych pobudek. Związek ten z pewnością ma swoje mocne i słabe strony, co jest odzwierciedlone w wielu cytatach i sentencjach. Aby mogło dobrze funkcjonować na pewno potrzebna jest uważność, dbałość i zaangażowanie obu stron. Jeżeli jednak te aspekty się pojawiają, powinno to odpłacić się wspaniałymi rezultatami.